Categories
Community poll
Do you like nopCommerce?

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek:

A webáruházat, internetcíme: http://wcp.hu (a továbbiakban: webáruház), a Winkler Car Parts Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) készítette és üzemelteti.

A webáruház szolgáltatásai és termékei elérhetőek mindazok számára, akik jogi- és cselekvőképes személyek, illetve gazdálkodó zservezetek (a továbbiakban: fogyasztó). A webáruházban regisztrációkór, a megrendeléskor és annak teljesítése, az elektronikus szerződésben, valamint a későbbi kommunikáció során használt nyelv a magyar. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) és a webáruház működésére a magyar jog az irányadó.

A regisztrációval a Fogyasztó elismeri, hogy 18.életévét betöltötte és cselekvőképes személy, minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós Fogyasztói adatok, illetve elérhetőségek megadásával regisztrál a nem vagy részben nem valós adatokkal történő regisztrációt a szolgáltató előzetes értesítés nélkül törli, az ilyen megrendeléseket nem köteles teljesíteni.

A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a webáruház használatával a Fogyasztó és Szolgáltató között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5.§ (4) bekezdésének megfelelőlen.

A szolgáltató a webáruházat folyamatosan fejleszti és további újításokat vezet be. A webáruház használatával a Fogyasztó elismeri és elfogadja, hogy a Szolgáltató időről időre, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a webáruház formáját és jellemzőit. A Szolgáltató a folyamatos fejlesztés érdekében, saját belátása szerint véglegesen vagy ideiglenes jelleggel leállíthatja a webáruház egyes szolgáltatásait anélkül, hogy erről a Fogyasztót előzetesen írásban értesítené. A Szolgáltató nem felelős a webáruház szolgáltatásainak megváltozásából, megszűnéséből vagy elérhetetlenségéből eredő közvetlen, közvetett vagy következményi kárért, például elmaradt haszonért, üzleti hírnév sérelméért vagy adatvesztésért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget és kizár bárminemű kártérítési és ködbér igényt, melynek alapja a termék bármi nemű hibás működése, a hibás működésből más vagyontárgyakban, szoftverekben vagy adatokban okozott meghibásodás, megsemmisülés vagy abból eredő kár, a hibás működésből eredő elmaradt haszon. A felelősség kizárása a Fogyasztót megillető szavatossági jogokat nem érinti.

A webáruházat tilos más oldalrészeként megjeleníteni. A webáruházban levő adatok, fotók, tartalmak átvételéhez, másodközléséhez, valamint a webáruházra mutató link elhelyezéséhez a Szolgáltató írásbeli engedélye szükséges.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a Fogyasztót. A felhívást a webáruház erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél, a Fogyasztónak a regisztrációkór megadott e-mail címére küldött értesítés tartalmazhattja. A módosítást követően a webáruház használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért semmilyen felelősséget nem vállalunk! Az oldalon található termékleírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt.

Megrendelési folyamat:

1.Bejelentkezés

Megrendelést csak regisztrált felhasználók a bejelentkezést követően adhatnak le.

2.Termékek kosárba helyezése:

Megrendelni csak azon termékeket tudja,amelyeket a kosarába tesz. A kosár tartalma bármikor módosítható,a benne lévő termékek törölhetők. Itt láthatja megrendelésének részleteit és értékét.

3.Számlázási és Szállítási adatok:

A regisztráció során megadott számlázási és szállítási adatok kerülnek felhasználásra a rendelés során, melyeket a "fiókom" menüpontban tud módosítani. A rendelés leadásakor kiválaszthatja a már felrögzített adatok közül a számlázási,illetve a szállítási címet.

Eltérő számlázási és szállítási cím a rendelés során is megadható, melyet a lenyíló fülre kattintva az "Új cím"menüpont alatt adhat meg.

4.Szállítási mód:

Itt választhatja ki a kívánt szállítási módot.

5.Fizetési információ:

A fizetési módot tekintheti meg.

6.Rendelés áttekintése és megerősítése:

Kérjük ellenőrizze még egyszer megrendelését. A vissza gombra kattintva visszatérhet az előző menüpontokhoz és módosíthatja megrendelését. Ha mindent megfelelőnek talált, a "Megerősítés" gombbal elküldheti megrendelését,amelyről visszaigazoló e-mail-t fog kapni.

Megrendelés lemondása:

A megrendelést e-mail-ben vagy telefonon minden következmény nélkül lemondhatja a megrendelést követő 1 órán belül. Az át nem vett megrendeléseket - amennyiben a Vevő előzetesen nem jelzi az átvételi szándékát - maximum egy hétig tartjuk raktáron, utána értékesítjük.

Garanciális feltételek:

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1999.(II.5.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A garancia időtartama termékenként változó, az adott termék adatlapján minden esetben feltűntetjük a garanciális időtartamot. Amennyiben a termék garanciális időn belül meghibásodik, úgy a jóváírásra az ország egész területén a gyártók által kijelölt szervizek állnak rendelkezésre. Amennyiben egy terméknek nincsen kijelölt szakszervize, úgy azt címünkre visszajuttatva tudjuk a garanciális javításokat elvégezni.

A garancia kizárólag gyártási és anyaghibákra visszavezethető meghibásodásokra terjed ki. A garancia nem terjed ki a helytelen beszerelésből ill. használatból eredő meghibásodásokra.

Cégünk kizárólag új, garanciális termékeket értékesít, mely garancia a számla eredeti vagy másolati példányával illetve a mellékelt garancialevél kitöltésével érvényesíthető.

A termék meghibásodásából eredő bármely egyéb károkért felelőséget nem vállalunk.

A garanciális jog feltételei:

-Garancialevél

-Szakszervíz vizsgálólap ill. véleményezés a hibás alkatrészről

-A szerelést végző szervíz számlája a beépítésről, valamint a beépítéshez kötelezően tartozó járulékos alkatrészek számlája ill. beépítés igazolása.

Lengéscsillapító esetén az ütközőbakok és porvédő gumik cseréje kötelező! Ennek elmulasztása esetén a garancia érvényét veszti.

A jótállást kizáró tényezők:

A garancialevélen,vagy a termék azonosító címkéin történő bármely szabálytalan javítás,törlés,átírás illetve annak hiánya vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

Megszűnik a jótállási kötelezettség,ha a meghibásodás az alábbi okok miatt következik be:

Nem rendeltetésszerű használatból eredő kár,amely lehet baleset,szerencsétlenség, helytelen tárolás, nem megfelelő üzemeltetés, rongálás,külső beavatkozás. Erős napsugárzás, nedvesség, elemi kár (villámcsapás,túlfeszültség) vagy bármilyen mechanikus sérülés miatt bekövetkezett károsodás. Illetéktelen szervíz, illetve magánszemély beavatkozása által okozott károsodás. A termékek szakszerűtlen kezelése a jótállás elvesztésével jár. Bárminemű kompatibilitási hibára a garancia nem vonatkozik, melyet a termékek gyártói is elhárítanak.

Amennyiben a fenti feltételeknek a vásárló eleget tett, a garancia a vásárlás helyén érvényesíthető.

A termék esetleges gyári hibája miatt ért kellemetlenségekért a Tisztelt vásárlók megértését kérjük.

 

Szállítási idő:

Megrendeléstől számítva 2-3 munkanap!

 

Szállítási díjak:

Postai csomagfeladás előre utalással:

0-2 kg-ig             1490Ft

2-5 kg-ig             1690Ft

5-10 kg-ig           1790Ft

10-20 kg-ig         2150Ft

20-30 kg-ig         3060Ft

30-40 kg-ig         4860Ft

 

Postai csomagfeladás utánvéttel:

0-50.000Ft-ig                2500Ft

50.000-100.000Ft-ig       3500Ft

100.000Ft-tól                INGYENES!

 

Az elállás joga:

A távollévők között kötöttszerződésekről szóló 17/1999.számú Kormányrendelet szerint Önnek az árúátvételtől számított, szolgáltatás esetén a szerződéskötést követően 14 munkanapon belül elállási joga van. A 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet 4. pontja értelmében: a gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul,de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az árú visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az árú nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 

Az elállás jogára vonatkozó rendelet alapján az elállási jog nem gyakorolható:

-olyan árú értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó

-hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta

Amennyiben élni szeretne az elállás jogával, kérjük, hogy a termék határidőn belüli visszajuttatása mellett az elállásra vonatkozó igényét írásban küldje el számunkra.

 

Adatvédelem:

A regisztrációhoz szükséges néhány személyes adat megadása. Csak olyan információkat kérünk Öntől a regisztráció folyamán, amelyek feltétlenül fontosak ahhoz, hogy küldeménye célba érjen. Telefonszámára azért van szükségünk, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket is tisztázhassuk Önnel. Kérjük, ennek érdekében pontosan adja meg a kért adatokat. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

 

Szerzői jogok és egyéb információk:

A Winkler Car Parts Kft. weblapjain (www.wcp.hu) megjelenő összes grafikai és technikai szerkezet, a termékek leírásai és képei, és az oldalon közölt tartalom a Winkler Car Parts Kft. tulajdonjoga. Jóváhagyás nélkül ezen tartalom felhasználása szerzői jogok megsértésének minősül és jogi következményeket von maga után.

Megértésüket Köszönjük!